Quy định đổi trả và hoàn tiền

Điều kiện đổi sản phẩm

1. Áp dụng chính sách 01 sản phẩm có thể đổi thành 01 hoặc nhiều sản phẩm với tổng giá trị bằng sản phẩm đổi. Trường hợp khách hàng muốn đổi sản phẩm có giá thấp hơn, WEUPBOOK sẽ không hoàn lại tiền thừa.
2. Mỗi sản phẩm trên hoá đơn mua hàng chỉ được đổi 01 lần (sản phẩm sau khi đổi không áp dụng đổi thêm lần nữa, ngoại trừ trường hợp lỗi do sản xuất).
3. Không áp dụng đổi từ sản phẩm nguyên giá sang sản phẩm sale
4. Sản phẩm đổi phải là sản phẩm chưa qua sử dụng; chưa qua ghi chép, đánh dấu còn nguyên vẹn, không bị rách, vấy bẩn hoặc ám mùi lạ;…
5. Khi đổi sản phẩm, khách hàng phải cung cấp thông tin mua hàng để được hỗ trợ đổi sản phẩm.