Chào mừng bạn đến với WEUPBOOK.VN

Phần 1: Về WEUPBOOK.VN

Chúng tôi là trang chuyên cung cấp tài liệu thi đại học cho học sinh toàn Việt Nam.

Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HOTLINE: 0356213729

Email: weup.hr01@gmail.com

Phần 2: Điều khoản về người dùng

Người dùng sẽ nhận được tài liệu, kinh nghiệm luyện thi đại học do chúng tôi cung cấp sau khi để lại thông tin.

Phần 3: Giới hạn về Trách nhiệm

Bạn phải hiểu và đồng ý rằng WEUPBOOK sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.

Phần 4: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến.

Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin:

(a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được;

(b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi;

(c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc

(d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

Về tranh chấp bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm, khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền số Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (tham khảo https://www.copyright.gov, http://www.dmca.com). Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền sản phẩm, dịch vụ… theo từng quốc gia hoặc toàn thế giới.