CHÍNH SÁCH BẢO MẬT WEUPBOOK.VN

1. WEUPBOOK thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký mua hàng trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ chính xác.

2. WEUPBOOK sẽ làm gì với thông tin mua hàng của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực thông tin đặt hàng, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu.

3. WEUPBOOK có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

4. WEUPBOOK lưu thông tin dữ liệu của khách hàng?

Dữ liệu sẽ được chuyển hướng trực tiếp về kho lưu trữ của khách hàng như: Google Sheet, CRM. Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.